..::Cộng Đồng Teen Việt::..
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Vboy.4rumer.net Chỉ có thành viên của Vboy.4rumer.net mới có thể xem được toàn bộ liên kết bên trong. Chúc các bạn có 1 nơi giải trí thật lành mạnh dành cho tuổi teen !!!
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để xem tiếp. Hoặc ĐĂNG KÝ MỚI
Trang ChínhCalendarPublicationsTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 BÉ BỊ NẠN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
boy_padadari
Member
Member
avatar

Bài gửi : 43
Gold : 27525
Birthday : 20/10/1981
Join date : 22/06/2010
Age : 36

Bài gửiTiêu đề: BÉ BỊ NẠN   Mon Jul 26, 2010 11:00 am

12 n?m qua, c?n b?nh b?i não, chân tay co qu?p ?ã c??p ?i em Nguy?n Qu?c Khánh quy?n ???c s?ng ?úng ngh?a nh? bao ??a tr? khác. B? m? l?n l??t r?i xa em. Cu?c s?ng c?a em là nh?ng ?êm tr?ng c?a ông bà n?i khi ??a cháu l?i lên c?n co gi?t.

N?m nay 12 tu?i nh?ng em Nguy?n Qu?c Khánh (SN 1999) ? xóm Kim M?, xã Nghi Ân, TP Vinh (Ngh? An) nh? m?t ??a tr? lên 3. ?ôi m?t vô h?n, chân tay co qu?p, teo tóp là bi?u hi?n giành gi?t s? s?ng c?a em bao n?m qua v?i s? ph?n.
Ni?m vui ch?a tr?n v?n

Bà Tr?n Th? Xuân (bà n?i) cho bi?t Khánh sinh ?úng vào ngày qu?c khánh nên b? m? ??t tên em là Qu?c Khánh, m?t ni?m vui tr?n v?n. Nh?ng ni?m vui ?y ch? v?n v?n ???c 4 tháng, khi th?y cháu phát tri?n không bình th??ng nh? nh?ng ??a tr? khác. C? gia ?ình v?i ??a cháu lên b?nh vi?n khám. Bác s? k?t lu?n Khánh m?c b?nh “b?i não co qu?p”.

Cháu Khánh trên tay bà n?i em.
?? c?u con, gia ?ình ??a Khánh ?i BV Nhi Trung ??ng ?i?u tr?. ??ng ??ng 6 n?m tr?i ?n ch? n?m ch?c ngoài b?nh vi?n, t?n không bi?t bao nhiêu ti?n nh?ng b?nh c?a em không h? thuyên gi?m. Không ti?n b?c, c?a c?i gia ?ình ng?m ngùi nu?t n??c m?t ??a Khánh v? nhà ch? phép m?u.
Cu?c ??i c?a em s? ???c an ?i ph?n nào n?u nh? bên em còn b? m?. Tháng 2/2009, m? Khánh do không ch?u ???c n?i ?au khi ??a con mang t?t nguy?n, gia ?ình n? n?n nên ?ã ra ?i. R?i ch? 2 tháng sau, b? c?a em “?ành ph?i” ?? em l?i cho ông bà n?i và ra ?i sau m?t t?i n?n giao thông nghi?t ngã. M?t ti?ng g?i b?, g?i m? ??i v?i Khánh gi? ?ây l?i càng quá xa v?i. Khánh b?ng nhiên tr? thành ??a tr? m? côi t? ?ó. Gánh n?ng ch?m sóc ??a cháu t?t nguy?n ??t lên ?ôi vai g?y gò c?a ông bà n?i.
Ông Nguy?n V?n D?ng (ông n?i) n?m nay ?ã ? cái tu?i 60 nói trong n??c m?t: “T? ngày b? m? nó m?t, v? ch?ng tôi ph?i thay nhau túc tr?c bên cháu. Nó ?ã m?t quá nhi?u th? r?i nên ch?m sóc cháu ???c ngày nào, chúng tôi c? g?ng ngày ?ó”.
Tình yêu th??ng cháu giúp cho ông bà n?i Khánh luôn tin t??ng r?i m?t ngày b?nh tình c?a Khánh s? ???c ch?a kh?i. C? m?i l?n xem trên tivi th?y n?i nào có th?y gi?i là ông bà l?i kh?n gói b?ng cháu ?i ch?a b?nh. Ti?n b?c trong nhà c?ng trôi theo nh?ng chuy?n tìm th?y vào Nam, ra B?c.
H?t ti?n, ông bà ?i vay m??n anh em, hàng xóm. S? h?u c?a bà c?ng ?ành “gác” l?i ?? có ti?n ch?y ch?a cho cháu. N? n?n ngày m?t nhi?u nh?ng b?nh tình c?a Khánh không h? thuyên gi?m. Nh? an ph?n, ông bà ?ành ôm cháu tr? v?.
Xin m?t ngày ???c “s?ng” ?úng ngh?a

Hi?n nay, ?? có ti?n lo cái ?n và mua thu?c, s?a... hàng ngày cho cháu, ?ôi v? ch?ng già y?u ph?i thuê g?n 7 sào ??t ?? canh tác. Nh?ng lúc vào v?, công vi?c nhi?u nh?ng ông bà ph?i thay phiên nhau túc tr?c bên cháu.Hai v? ch?ng già ông bà D?ng gi? ?ây ch? bi?t ng?i nhìn cháu trong tuy?t v?ng
Trung bình m?i ngày Khánh lên c?n co gi?t 4, 5 l?n. Bà Tr?n Th? Xuân k?: “M?i l?n lên c?n co gi?t, chân tay co qu?p l?i, mi?ng thì sùi b?t mép, gào thét liên t?c. Tôi và ông ph?i thay nhau xoa bóp liên t?c. Nh?ng ngày tr? tr?i, c? 1 ti?ng cháu l?i lên c?n co gi?t 1 l?n. Nhi?u lúc c? 2 ông bà th?c tr?ng ?êm ?? canh cháu”.
Hi?n t?i, em Khánh ?ang ph?i s?ng ??i s?ng th?c v?t. Ông bà c?a em ph?i thay phiên nhau ?út cháo, t?m r?a, làm v? sinh cho em. M?i b?a ông bà ph?i n?u c?m r?i xay nhuy?n cùng th?c ?n, c?y mi?ng r?i ?? vào cho em, b?i em không có c?m giác, không bi?t u?ng s?a cùng v?i khuôn m?t vô h?n. Nhi?u lúc, quá ?au bu?n ông bà ôm ??a cháu vào lòng mà khóc.
Tuy nhiên, s? ph?n ngi?t ngã ch?a d?ng l?i ? ?ó, tháng 8/2009, trong lúc ?ang ?i mua s?a cho cháu, bà n?i khánh b? tai n?n ch?n th??ng vùng trán. Ng??i gây tai n?n b? ch?y, ?? l?i h?u qu? cho bà gánh ch?u m?t mình.
V? tai n?n làm bà b? n?t h?p s?, bác s? yêu c?u m? nh?ng s? ti?n ?? chi tr? cho ca m? v??t quá s?c c?a gia ?ình bà. Bà ?ành v? nhà sau 3 tháng n?m vi?n. Hi?n t?i, bà ?ã m?t h?t kh?u giác. Nh?ng lúc tr? tr?i, c?n ?au ??u l?i hành h?, c?ng thêm nh?ng ?êm tr?ng th?c ch?m cháu khi?n bà thêm ki?t s?c.
Ông D?ng tâm s?: “Lúc bà b? tai n?n, tôi th?y tr?i ??t nh? ??o l?n h?t c?. Tôi ngh?, n?u bà ?y có m?nh h? gì thì tôi và cháu c?ng ?i theo bà luôn cho xong”.
M?i chí phí sinh ho?t hàng ngày c?a ông bà và cháu Khánh d?a c? vào m?y sào ??t thuê c?a hàng xóm và tr? c?p 240 ngàn ??ng/tháng mà cháu Khánh nh?n ???c. Ngoài vi?c trang tr?i ti?n thu?c men, s?a, cháo cho em Khánh thì ông bà cháu còn ?ang gánh m?t kho?n n? g?n 40 tri?u ??ng mà ông bà vay ?? ??a Khánh ?i ?i?u tr?. Bà Xuân không gi?u n?i s? lo l?ng: “N?m nay ??i h?n nên lúa và hoa màu coi nh? m?t tr?ng. Không bi?t l?y ?âu ra ti?n mà mua thu?c và s?a cho cháu ?ây, chú ?i”.
Ti?n chúng tôi ra v?, ông D?ng bày t? mong ??c: “V? ch?ng tôi c?ng già r?i, không bi?t "b?" cháu ?i lúc nào. Ch? mong cháu ???c "s?ng" ?úng ngh? m?t l?n là chúng tôi mãn nguy?n l?m r?i”.

M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:

1.Em Nguy?n Qu?c Khánh, ông Nguy?n V?n D?ng, xóm Kim M?, xã Nghi Ân, TP Vinh, Ngh? An.

2. Qu? Nhân ái - Báo Khuy?n h?c và Dân trí - Báo ?i?n t? Dân trí (Hà N?i)
S? 2/48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài kho?n VN?:
Tên TK: Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hoàn Ki?m

* Tài kho?n USD:
Tên TK : Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code: ICBVVNVX106
T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng thành ph? Hà N?i

3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122
VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguy?n V?n ??u, ph??ng 6 qu?n Bình Th?nh. Tel: 08. 35107. 331
VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 071.3.733.269


Về Đầu Trang Go down
 
BÉ BỊ NẠN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
..::Cộng Đồng Teen Việt::.. :: Thế Giới Tuổi Teen :: Teen New | Tin tức teen :: Chuyện Lạ Bốn Phương-
Chuyển đến 

Skin Rip By Mr.Bi
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com